Seminārs
par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu!

Lekcija par pelējumu iekštelpās

14. novembrī plkst. 17.00 koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” uz semināru laipni aicināti namīpašnieki un dzīvokļu saimnieki, kas vēlas uzzināt vairāk konkursu „Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2020. gadā”.

Semināra laikā būs iespējams gan uzzināt vispārējo informāciju par atbalsta programmu, gan saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem par pieteikumu iesniegšanu un darbu realizāciju.

Šajā konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 14. februāris.

Konkursa pieteikumus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu. Finansējums īpašniekam tiks piešķirts tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas. Plānots, ka konkursa rezultāti būs zināmi 2020. gada aprīlī un ēku īpašnieki varēs ķerties pie būvdarbiem, lai tos pilnībā realizētu līdz 2020. gada 15. novembrim.

Plašāka informācija par konkursu „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2020. gadā”, kā arī konkursa nolikums ir publicēts mājas lapā: www.atjauno.riga.lv

Informāciju sagatavoja:
Irita Antoņeviča
irita@antonevica@riga.lv
T. 67181015