Koka arhitektūras mantojums -
Fragmenti no mantojuma klāsta

Koka arhitektūras mantojums

LATVIJAS VALSTS VĒSTURES ARHĪVA Fonda Nr. 4590, Latvijas Kredītbankas foto krājums, ar īpašumiem, kas novērtēti 1939. gadā. Tad veidota objektu foto fiksācija; tie ir Baltijas vācu minoritātes īpašumi, ko viņi atstāja repatriējot uz tēvu dzimteni Vāciju.
Strādājot pie koka arhitektūras apzināšanas Rīgā, Koka ēku renovācijas centrs “Koka Rīga” veica fotogrāfiju pār-ilustrāciju,veicot to apzināšanu un sistematizāciju, izceļot tās fotogrāfijas, kas attiecas uz koka būvēm un tā veidojot šo izstādi Materiāls ir ļoti bagāts, kopumā ap 200 fotogrāfiju, šajā izstādē ir pārstāvētas 127 fotogrāfijas, pēc kurām varam novērtēt, kāds matojums mums tika atstāts un kā izskatījās Rīga koka apbūvē.Izstādē ietverta arī neliela daļa palīga-arhitektūras, kā vārti, vārtiņi, ieejas mezgla durvis un citas ēku detaļas.
Darbs vēl turpinās, pētot arhīva materiālus, mēs nepievērsāmies ēku pagalmos esošo palīga būvju objektiem, kā šķūņiem, baložu būdām, lapenēm. Tas varētu būt mūsu nākotnes darbs.
Šī izpēte un krājums atklāja cik daudz vēl nezināmā un cik vēl jāstrādā, lai to nodotu sabiedrībai.

Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums Koka arhitektūras mantojums

Koka ēku renovācijas centrs “Koka Rīga”
apkopojis LVVA fonda Nr. 4590 Rīgas koka ēku fotogrāfijas,
kas datētas ar 1939. gadu