“Modelis skulptūrai Māte Latvija
ar kritušajiem dēliem”

Žurnāls “Latvijas Būvniecība” Nr. 1. Janvāris/Februāris 2017.
Autore: Aija Veisa, BS. SC. ING. (restauratore – mācekle).
Informāciju apkopoja: Māris Jēkabsons (Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas katedras vadītājs).

Pasākumā piedalījās arī Koka ēku renovācijas centra “Koka Rīga” vadītājs, privātvēsturnieks Voldemārs Eihenbaums, kas sniedza priekšlasījumu par skulptūras vēsturisko izcelsmi.
V. Eihenbaums atspoguļoja vēsturisko gaitu pamatojoties uz Brāļu kapu komitejas Tehniskās komisijas materiāliem:

1. Darbs pie centrālās grupas “Latvija – māte svēti kritušos dēlus” sākts 1927. gada oktobrī, tēlnieks Kārlis Fridrihs Zālīte, akmeņkalis Eduards Kuraus, grupa atklāta 1929. gada 13. oktobrī par godu pirmajām strēlnieku kaujam un pirmajiem kritušajiem;

2. 21.01.1928. K. Zālītis sāka noslēdzošās grupas modelēšanas darbus;

3. 31.03.1928. centrālā grupa - Mātes tēls ar kritušajiem dēliem tiek izgatavota ģipsī;

4. Valde nolēma izsludināt konkursu par centrālās tēlnieciskās grupas izkalšanas darbiem;

5. 14.04.1928. komisija caurskata arhitekta metu kapu noslēdzošās sienas daļai, nolemj centrālo grupu palielināt divas ar pusi reizes pret modeli;

6. 14.04.1928. Brāļu kapu komitejas valde apskata un galīgā lēmumā pieņem tēlnieka K. Zālīša izstrādāto tēlnieciskās grupas modeli, nolemj uz grupas izkalšanas konkursa darbiem uzaicināt firmas “E. Kurau” un tēlniekus K. Zālīti, B. Dzeni, T. Zaļkalnu un E. Melderi;

7. Tehniskā komisija tiek iepazīstināta ar K. Zālīša un Ed. Kuraus piedāvājumu izkalt un uzstādīt centrālo grupu Brāļu kapos;

8. 08.06.1929. Tehniskā komisija atļauj grupu pārvietot uz kapsētu, uzstādīšanai.