Atskats uz fotoizstādes
“Eižens Finks - Fotogrāfs. Gaišreģis. Leģenda.”
atklāšanu.
Paldies fotogrāfam Andrim Tiļļam.Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” līdz 20. novembrim apskatāma fotoizstāde “Eižens Finks - Fotogrāfs. Gaišreģis. Leģenda.” Izstādē var aplūkot ne vien Eižena Finka fotografētos portretus, bet arī viņa laika liecības – dažādus priekšmetus, kā arī viņa skolotāja latviešu foto vecmeistara Jāņa Sarkangalvja radītos fotodarbus. E. Finka gaišreģa spējas - paredzējis Latvijas pirmā prezidenta J. Čakstes nāvi, saldumu karaļa Vilhelma Ķuzes, Emīlijas Benjamiņas nāvi galīgā nabadzībā, kā arī precīzi pareģojis pats savu miršanas gadu, mēnesi, dienu un pat stundu... Kā arī Latvijas neatkarības atjaunošanu – gada skaitlis, kas vienādi lasāms gan no kreisās, gan no labās puses… 1991. gads!

Par šo jauko, noskaņām bagāto pasākumu īpašs paldies Rīgas pašvaldībai, fotovēsturniekam Pēterim Korsakam, ''Koka Rīgas'' speciālistam Gatim Pumpuram un visiem pārējiem, kas rūpējās par tās izveidi! Ja kādam saglabājies E. Finka fotografētais portrets, lūdzam, vērsties pie Gata Pumpura vai Pētera Korsaka!