28 OKTOBRIS

Kāda līme piemērota kokam?
Lai līmēts koks nesavērptos,
jāizvēlas atbilstošs materiāls un līme.

Kāda līme piemērota kokam?
Lai līmēts koks nesavērptos,
jāizvēlas atbilstošs materiāls un līme.

Kādu materiālu izvēlēties, piemēram, gaļas dēlītim vai pirts durvīm, lai tās laika gaitā nesavērptos? Kādu līmi lietot, lai sastiprinātu koka detaļas? Šos jautājumus ne reizi vien sev uzdevis ne viens vien saimniecisks vīrs.
Lai gan pirmajā mirklī šķiet, ka šiem priekšmetiem nav teju nekādas saistības, tomēr abiem ekspluatācijas laikā jāpiedzīvo kokam visai ekstremāli apstākļi – karstums un mitrums. Tie nedrīkst plaisāt un savērpties.
Protams, jāizvēlas atbilstīgi kokmateriāli. Tas var būt gan masīvkoks, gan līmēti kokmateriāli.

Iekšpusē − lapu koks

Izvēloties masīvkoka dēļus pirts durvīm, jāparedz divas kārtas: iekšējā – no lapu koka (melnalkšņa vai apses), lai tajā pusē, kur būs lielāks karstums, neveidotos sveķu lāsītes, bet ārējā – no skuju koka. Dēļiem vajadzētu būt bez zaru vietām. Lai gan tie veido interesantu rakstu, zari, it īpaši tumšā krāsā esošie, ar laiku var izkustēties un izkrist.
Materiālu, ja nepieciešams, noēvelē un kārto tā, lai blakus esošajiem dēļiem šķiedru izliekums būtu uz pretējo pusi. Savukārt iekšējai un ārējai kārtai šķiedras virzienam jābūt perpendikulāram. Šāds izkārtojums nodrošinās to, ka spriegums, durvīm sakarstot un atdziestot, kā arī iedarbojoties mitrumam, izlīdzināsies un durvis nesavērpsies.

Jāizvēlas piemērota līme

Dēļus savstarpēji sastiprina ar piemērotu līmi. Ražotāji piedāvā ļoti plašu šā materiāla klāstu. Izvēle atkarīga no plānotajiem durvju ekspluatācijas apstākļiem un izmantotajiem kokmateriāliem. Cietākam kokam nepieciešama šķidrāka līme, mīkstākam – biezāka. Jo gludāka virsma, jo izturīgāka līmējuma vieta. Kad attiecīgās virsmas pārklātas ar līmi un sastiprinātas, tās uz noteiktu laiku jānofiksē nekustīgi.
Arī izgatavojot gaļas dēlīti, kokmateriālu izkārto tā, lai šķiedras izliekums spēlētu viens pret otru. Atšķirība tā, ka jāizvēlas pēc iespējas cietāka koksne, piemēram, osis, ozols, melnalksnis vai kļava. Turklāt darba virsmu veidos šķiedru gali, nevis sāni, kā izgatavojot, piemēram, durvis.

Kāda līme piemērota kokam?
Lai līmēts koks nesavērptos,
jāizvēlas atbilstošs materiāls un līme.

Ja koks pārāk sauss

Līmēto savienojumu stiprību būtiski ietekmē koksnes mitrums. Ja līmējamā koksne ir pārāk sausa, mitrums ir mazāks par 5%, tā ļoti ātri uzsūc līmes šķīdinātāju, kas visbiežāk ir ūdens, samazinās līmes izplūšana un otras virsmas samitrināšana. Istabas temperatūrā cietējošajām līmēm sarūk sacietēšanas ātrums un detaļas ilgāk jātur saspiestas. Vēlāk, mitruma līmenim izlīdzinoties, briešanas spriegumi samazina līmējuma stiprību.

No mitras koksnes jāizvairās

Ja līmējamā koksne ir pārāk mitra, mitrums ir lielāks par 15%, koksnes samitrināšanas spēja samazinās, jo koksnes spēja uzņemt ūdeni no līmes ir mazāka. Pazeminātas ūdens uzņemšanas spējas dēļ sarūk līmes sacietēšanas ātrums. Ja no cietējušas līmes šķīdinātājs nevar iesūkties materiālā, līme veido porainu, mazāk stipru šuvi. Pēc tam žūstot līmes savienojumā veidojas spriegumi, kas mazina tās stiprību.
Ja koksne ir mitrāka, karsti cietējošu līmju stiprība tāpat samazinās, jo līmes un kondensācijas mitrums nevar no šuves iztvaikot, veidojas tvaika spiediens, kas līmējuma šuvi var izjaukt.
! Pirms līmēšanas koksnes mitrumam vajadzētu būt 8–12%.

Uzmanību, putekļi!

Sagatavojot līmējamās virsmas, jācenšas, lai jau iepriekš būtu novērsti koksnes bojājumi, jo tie samazina savienojuma kopējo stiprību. Viļņainas virsmas salīmējot vai nu tiks sablīvētas, vai veidosies atklāta līmes šuve. Turklāt pārāk blīva līmes šuve vēlāk mēģinās iztaisnoties.
Ja virsmu sagatavo, nevis ēvelējot vai frēzējot, bet slīpējot, rūpīgi jānotīra putekļi. Jālieto apstrādes paņēmieni ar augstu precizitāti un asiem griezējinstrumentiem, kas neveido šķiedru izrāvumus. Raupjākām vir­smām nāksies patērēt vairāk līmes. Savukārt pārāk biezas līmes šuves mazina izstrādājuma stiprību.

Koksnes aizsardzības līdzekļi mazina stiprību

Speciālisti konstatējuši, ka, līmējot ar koksnes aizsardzības līdzekļiem apstrādātu materiālu, līmējuma stiprība samazinās pat uz pusi. Šādos gadījumos iesaka vai nu pirms līmēšanas noņemt vismaz 2 mm biezu koksnes slānīti, vai izmantot poliuretāna līmi.

Publikācijas sagatavošanā izmantoti materiāli no grāmatas
“Koks tavās mājās”

Indulis Burka
21. oktobris, 2016
http://praktiski.la.lv