1 NOVEMBRIS

"CLT ir jaunais betons"
- saistošs raksts no žurnāla "Latvijas būvniecība"
Nr.5., 2016. Septembris/Oktobris
Autors: Antra Viļuma.

“CLT ir jaunais betons” - saistošs raksts no žurnāla
“Latvijas būvniecība” Nr.5, 2016. Septembris/Oktobris; 
Autors: Antra Viļuma “CLT ir jaunais betons” - saistošs raksts no žurnāla
“Latvijas būvniecība” Nr.5, 2016. Septembris/Oktobris; 
Autors: Antra Viļuma