"Vēsturiskā būvkoksne stāsta
par pagātni par dendroloģiju,
tās nozīmi un lietojumu Latvijā”.
no žurnāla "Latvijas būvniecība" Nr. 6.
Novembris/Decembris 2016.

Autors: Māris Zunde.

Raksts sagatavots Valsts pētījumu programmas Letonika projekta “Latvijas vēsture: Kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā” ietvaros.