"Koks - būvmateriāls nr. 1.
Mīti un to skaidrojumi"
- saistošs raksts
no žurnāla "Latvijas būvniecība" Nr. 6.
Novembris/Decembris 2016.

Autors: Aleksandrs Kendenkovs.