Koka ēku renovācijas centra “Koka Rīga”
vadītājs Vladimirs Eihenbaums
nejauši kļuvis par skaistas grāmatas
“Ducis cara rubļu jeb
No svētdienas līdz svētdienai” konsultantu.

“Esmu ļoti pateicīgs autorei Dainas Grūbes kundzei , par uzicinājumu uz grāmatas prezintāciju.
Grāmata ir par latviešu sievietes likteni caur daudziem režimiem, viņascentību, darba milestība un cieņu pret veco paaudzi.
Konsultācija tika sniegta par dzīvi Grīziņkalnā pirms Pirmā pasaulers kara un revolūcijas notikumiem.
Iesaku izlasīt šo grāmatu, jo katrs rublis, vai lats bija ļoti svarīgs ne tikai izdzivošanai, bet arī latviešu izglītībai, kas deva iespēju neskatoties uz pasaules izmaiņām, naudas devolvaciju, tikt pie tūrības un neatkārīgas Latvijas.

Ar cieņu rakstniecei, kas uztvēra pareizi manus argumentus”.

V. Eihenbaums, 2016. gada 14. decembrī, Ziemassvētkus gaidot.