MANTOJUMS PA IELĀM

KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Apstiprināts: 06.10.2016.

Nr. 0027.

MŪKUSALAS IELĀ Nr. 17., Gr. 50/16.
TORŅAKALNS

Nr. 0027. - Mūkusalas ielā Nr. 17., Gr. 50/16. Torņakalns. Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
2016. gads.

Īres un tirdzniecības namu Mūkusalas ielā Nr.17, Gr.50/16, būvējis dārznieks Jānis Tuppe, pēc tehniķa [arhitekta] Īvāna [Jāņa] Alkšņa 29.04.1911. gadā apstiprināta projekta, ēkas būvniecība pabeigta 13.02.1912. gadā. Ēka nacionālā romantisma stila, ar ziemeļu, tuvāk, norvēģu arhitektūras vaibstiem.
Mūra puspagraba stāvā atrodas veikalu telpas, izmantojot reljefu tikai kreisā pusē. Ēka ar ugunsmūri sadalīta divas nevienmērīgās daļās. Cokola un pirmā [partera] stāvā, vizuāli iztieptas, ieejas mezgla durvis ar ziemeļu seno būvju stila elementiem un arsānu pilastriem, kas pakāpeniski pāriet masīva kolonnu kapiteļos. Divviru durvis izstieptas un šķērsis veidots ar kokā grieztu zīmējumu - jūras viļņu elementiem.Plašs četru rūtiņu virslogs. Vērtņu koka rāmis veidots no profilētiem dēļiemar vertikālo zīmējumu. Pildini veidoti no četrām, saliktām koka daļām, virs kurām izvietotas dekoratīvas logu ailes. Portāla noslēguma masīvs,frontonsveidots no profilētiem dēļiem, ko balsta pilastriar Skandināvu rūnu dēļu rakstu. Svarīga detaļa - oriģinālais durvju rokturis, metāla, veidots kā vairogs, senas karavīru saktas formā.
Otrā stāvā redzami divi masīvi erkeri, kas veido atsevišķas arhitektoniskas kompozīcijas un balstās uz masīvām kokā grieztām konsolēm, bet kopumā saplūstot ar ēkas galveno frontonu.Erkera noslēguma masīvs - frontons veidots no profilētiem dēļiem, ko balsta konsoles un dēļu raksts veidots skandināvu rūnās. Vidū bēniņu logu ailes ar dekoratīvām apmalēm.
Ēkas galvenais frontons atrodas starp erkeriem. Masīvs, dzega balstās uz četrām konsolēm, izrotāta ar vertikāliem dēļiem ar apļiem galos. Frontona dzega apšūta ar dēļiem, kas rotāta ar skandināvu rūnasrakstiem.
Ēkai ir trīs starp-stāvu dzegas un ļoti dziļa jumta dzega, kas balstās uz konsolēm, līdzīgi kā frontonā.
Logu aiļu apmalēs koka dekoratīvā apdare atšķirīga: pirmajā stāvā veidota no gludiem dēļiem sānos, koros iezīmētas trīs slīpas svītras vīdu, virs logu ailes ģeometriskais veidojums; otrā stāva sānu dēļi veido pilastrus bez bāzes ar kapiteļiem. Kapiteļus balsta šķēršļi, sandriķi, kas sastopamiseno skandināvu dievnamuieejas mezgla arhitektūrā, tāds pats noformējums redzams pirmā un otrā stāva saimniecības telpu logiem.
Daudzie logu rāmji saglabājušies oriģināli - ar piedurlistes rakstu, vienkāršo bāzi un skandināvu trīsstūra pilastri. Ēkas labajā pusē trūkts logu aiļu apmales, kas nomainītas pret mūsdienu materiālu nekvalitatīvo apdari.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla durvis.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla durvis.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla portāls.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla portāls.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla durvju logu aile.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla durvju logu aile.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla pilastrs.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla pilastrs.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla durvju furnitūra.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Ieejas mezgla durvju furnitūra.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Erkers.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Erkers.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Erkera konsole.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Erkera konsole.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis. 
Frontons.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Frontons.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Jumta dzegas konsole.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Jumta dzegas konsole.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Pirmā stāva logu ailes apdare.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Pirmā stāva logu ailes apdare.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Otrā stāva logu ailes apdare.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Otrā stāva logu ailes apdare.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Pirmā un otrā stāva tehnisko telpu logu ailes apdare.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17.
Būvēta 1911/1912. gados, arhitekts Jānis Alksnis.
Pirmā un otrā stāva tehnisko telpu logu ailes apdare.
2016. gads.

V. Eichenbaums MMXVI

V. Eichenbaums
MMXVI