MANTOJUMS PA IELĀM

KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Apstiprināts: 27.12.2016.

Nr. 0030.

ARTILĒRIJAS IELA Nr. 46., Gr. 34/75.

Artilērijas ielā Nr. 46, Gr. 34/75.
Četru stāvu mūra īres namu,
atturīgā ziemeļnieku, vai nacionālā romantisma, stilā
būvējis Rīgas sīkpilsonis un amata meistars Jānis Pētera d. Ozoliņg’s,
pēc arhitekta Fridriha Šēfela 06.04.1912. gadā apstiprināta projekta,
būvdarbi galīgi pabeigti 13.12.1913. gadā.
Ēkā divu un vienas istabas dzīvokļi,
izņemot parteri saimnieka piecu istabu dzīvoklis ar vannas istabu.
Ēkas arhitektūrā dominē
zelminis centrā un divi erkeri ar frontoniem sānos, zelminis,
jumta un frontonu pamatnes un dzegas dekorētas ar dentikuliem,
zobiņiem, kas raksturīgi skandināvu vai norvēģu arhitektūrai.
Vienkāršs skandināvu ieejas mezgla portāls, kuru izdaiļo durvis.
2014. gads.

Ieejas mezgla koka durvis – unikālas; otrās tādas Rīgā nav,
vienīgi Stabu ielā Nr.99, saglabājušies līdzīga stila vārti.
Durvis sadalītas trīs daļas, katra veido atsevišķu kompozīciju.
Apakšēja daļā izteikts krusts un četri apļi,
vidus daļā caurejošais krusts un divdesmit apļi,
pie tam, vidus daļa nav proporcionālā salīdzinot ar apakšējo daļu,
un pēc arhitektūras principiem it kā nospiež to,
bet vizuāli tomēr vidējā daļa rada vieglāku iespaidu,
pateicoties caurejošā krusta kompozīcijai, kas rada lidojuma iespaidu;
abas daļas atdala dekoratīva līste.
Saglabājusies arī aizsegu līste.
Virsgaisma atdalīta ar starp līstēm, kuras dekorē dentikuļi,
kā ēkas fasādē un dekoratīvais rāmis,
agrāk to greznojuši krāsaini un spoguļu stikli.
Rāmis veidots pēc norvēģu fjordu un jūru motīviem, jūras āliņģiem,
līdzīgs risinājums atrodas Lienes ielā Nr.3 nama
ieejas mezgla virsgaismas noformējumā.
2014. gads.

Ieejas mezgla durvju iekšēja daļa
arī veidota ziemeļu tautu kultūras tradīciju iespaidā,
līdzīgas durvis vēl nesen atrādās Liepājas ielā Nr. 7,
ko zaudējām 2014. gadā, kas veidoja krusta un kvadrātu zīmējumu.
Latviešu namīpašnieki, it sevišķi Grīziņkalna rajonā,
pieturējās pie ziemeļnieku stila,
pretstata jugenda un klasicisma krievu un vācu namīpašnieku stilam,
tas bija kā protests un nacionālās pašapziņas celšanas akts.
Zem jautājuma paliek roktūris – vienkaršais tradicionālāis
vai izteikti pēc skandināvu motīviem veidotais vairodziņš,
kā Mūkusalas ielā Nr. 17. un Pērnavas ielā Nr. 41. namiem.
2014. gads.

Stabu ielā Nr. 99.
Vārti.
2014. gads.

Lienes ielā Nr. 3.
2014. gads.

Pērnavas ielā Nr.41.
Ieejas mezgla durvju rokturis.
2011. gads.

Liepājas ielā Nr. 7.
Ieejas mezgla durvis.
2007. un 2014. gads

Visas iniciatīvas restaurēt Artilērijas nama Nr.46 ieejas mezgla durvis, neskatoties uz Kultūras kapitāla un Rīgas namu apsaimniekotāju, Koka ēku renovācijas centra “Koka Rīga” materiālu, finansiālo un morālo atbalstu, nama iedzīvotāji, gaidot brīnumu, neatbalstīja šo unikālo koka arhitektūras mantojumu.
Šodien durvis nokrāsotās ar netīro brūno krāsu, katrām ir sava gaume un minimālās prasībās.

V. Eichenbaums MMXVI

V. Eichenbaum’s
MMXVI