KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Apstiprināts: 19.10.2015.

Nr. 0020.

TALLINAS IELĀ Nr. 69, korpuss III, Gr. 36/61.

Divu stāvu koka ar mūra ieejas mezglu, īres namu, klasiskā stila,
Rēveles (vēlāk Tallinas) ielā Nr. 69,
būvējis Rīgas mata meistars Eduards Rencis,
pēc arhitekta Alfrēda Ašenkampfa
08.04.1897. gadā apstiprināta projekta.
Būvdarbi pabeigti 26.08.1897. gadā.
Ēkai vienkāršs oriģinālo dēļu apšuvums otrā stāvā,
pilastri nav uzlikti un dēļu savienoti stūros griezumā.
Pirmā stāva apšuvums mainīts, 1930. gadā,
stūros uzliktas neapstrādātie dēļu pilastri,
pirmā stāvā, ierīkoti četri veikali, pārbūvējot vien istabu dzīvokļus.
Fasāde sadalīta ar starp stāvu dzegu
un pasvītrota ar mūra ieejas mezgla un trepju izvirzīto būvi,
kas uzcelta 1930. gadā, arhitekts Kārlis Glazenaps.
Augšēja dzega šveiciešu stila,
jumta kori tur šveiciešu stila koka grieztas konsoles
ar karaliskas lilijas zīmi.
Ieejas mezgls un kāpņu telpa mūra, saglabājušas oriģinālās,
1930. gada ierīkotas ieejas divviru durvis,
kāpņu telpa sīku rūtaina logu aile,
arhitekts Kārlis Glazenaps.
2012. gads.

Ieejas mezgls mūra, saglabājušas oriģinālās,
1930. gadā ierīkotas ieejas divviru durvis, arhitekts Kārlis Glazenaps.
Apakšēja daļa katrā vērtne divi pildini, apakša dēļu rupjās protezēs,
agrāk iespējams bija metāla aizsargs,
aizsargu liste oriģināla ar nelielo kapiteļi galā.
Apmērām divas trešdaļas durvīm sīks rūtains stiklu dalījums,
sastāvošais nodivpadsmit rūtīm.
2012. gads.

Durvju vērtnes aizsargu listes kapitelis.
2015. gads.

V. EICHENBAUM’S
MMXV