KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Apstiprināts: 14.11.2016.

Nr. 0028.

NOMETŅU IELĀ Nr. 60., Gr. 57/50.
ĀGENSKALNS

Nr. 0028. - Nometņu ielā Nr. 60., Gr. 57/50. Āgenskalns. Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts [tehniķis] Vilhelms Hofmans.
2014. gads.

Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts [tehniķis] Vilhelms Hofmans.
2014. gads.

Īres namu Nometņu ielā Nr.60, Gr.57/50, būvējis mūrnieka amata meistars Fridrihs Joahims Šillings, pēc tehniķa [arhitekta] Vilhelma Hofmaņa 22.01.1899. gadā apstiprināta projekta, ēkas būvniecība pabeigta 02.09.1899. gadā. Ēka renesanse stila, kaut projekta tā bija paredzēta standarta, klasiskā.
Pirmā [partera] stāvā, ieejas mezgla reljefa pildņu durvis, klasiskā stila, plašs divu rūtiņu virslogs. Stāvs pāršūts, ar ne standartiem dēļiem un zaudējis primāro dekoratīvo apšuvumu.
Divu viru durvis sešu pildinu kompozīcija, apakšējā daļā – dekoratīvais rāmis kura plakne mazākais rāmis un tā plakne krusta veidojums ar romba pildinu centrā; starp apakšējo un centrālo pildinu, dekoratīvie pildini, kas sastāv katrs no sešiem reljefa kvadrātiem; pildini centrā – izstiepti, veido piecu dažādo dekoratīvo koku konstrukciju; augšēji pildini līdzīgi centrālajiem, bet mazāki; piedur liste , pilastrs, sastāv no trijām daļām un noslēdzas ar akantu lapu cinka jonisko kapiteli, kuram centrā puķe.

Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts [tehniķis] Vilhelms Hofmans.
2014. gads.

Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts Vilhelms Hofmans.
Divu viru durvis sešu pildinu kompozīcija,
apakšējā daļā – dekoratīvais rāmis kura plakne mazākais rāmis
un tā plakne krusta veidojums ar romba pildinu centrā;
Starp apakšējo un centrālo pildinu, dekoratīvie pildini,
kas sastāv katrs no sešiem reljefa kvadrātiem;
Pildini centrā – izstiepti,
veido piecu dažādo dekoratīvo koku konstrukciju;
Augšēji pildini līdzīgi centrālajiem, bet mazāki;
Piedur liste, pilastrs, sastāv no trijām daļām
un noslēdzas ar akantu lapu cinka jonisko kapiteli,
kuram centrā puķe.
2014. gads.

Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts [tehniķis] Vilhelms Hofmans.
2014. gads.

Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts Vilhelms Hofmans.
Ieejas mezgla durvis.
Fragments.
2014. gads.

Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts [tehniķis] Vilhelms Hofmans.
2014. gads.

Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts Vilhelms Hofmans.
Ieejas mezgla durvis.
Fragments.
2014. gads.

Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts [tehniķis] Vilhelms Hofmans.
2014. gads.

Ēka Nometņu ielā Nr. 60.
Būvēta 1899. gados, arhitekts Vilhelms Hofmans.
Ieejas mezgla durvju pilastrs,
sastāv no trijām daļām
un noslēdzas ar akantu lapu cinka jonisko kapiteli,
kuram centrā puķe.
2014. gads.

V. Eichenbaum’s
MMXVI

V. Eichenbaum’s
MMXVI