KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Apstiprināts: 20.03.2020.

Nr. 0034.

KRIŠJĀŅA BARONA Nr. 37., Gr. 22/77.
CENTRS.

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.(2020. gads)

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.
Būvēts 1911. gadā, arhitekts Aleksandrs Vanags.
2020. gads.

Svarīgais Rīgas pilsētas arhitektūras mantojums, ieejas mezglu durvis, katru dienu mēs zaudējam kādas amatnieku meistaru darinājumu, bet tagad parādās tendence atgriezt tos atpakaļ, veicinot Rīgas Domes arhitektūras atjaunošanas, renovācijas un rekonstrukcijas programmu, Namīpašnieki šodien strupceļa, jo līdz šīm ne viena Latvijas ar vēsturi saistīta iestāde nav inventarizējusi, vai fiksējusi atsevišķus ēku detaļas un ja vēlās atjaunot ieejas mezgla durvis, nespēj konstatēt kā tie izskatījās oriģināla. Būtība ir tāda, kā bieži vien arhitekta projekta ieejas mezgla durvis nav iezīmētās, to izgatavošanu veic galdnieks, kas specializējas uz šo darbu, vai durvis tiek pasūtītas atsevišķi, ir gadījumi kā tas arhitektūra neatbilst ēku stilam, parasti ir atkāpēs uz iepriekšējo pārbaudīto stilu, piemērām jūgendstila namiem izmantoti klasicisma durvis, pie tam liekto līniju dēļ galdnieki nespēja piemērot savu iekārtu un durvis tika izgatavoti no metālā, kas vairāk bija iespējams kalēju māksliniecisko darbu elastīgumam.

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.(2020. gads)

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.
Būvēts 1911. gadā, arhitekts Aleksandrs Vanags.
Ieejas mezgla portāls.
2020. gads.

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.(2020. gads)

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.
Būvēts 1911. gadā, arhitekts Aleksandrs Vanags.
Ieejas mezgla portāls.
(skats no Ģertrūdes ielas)
2020. gads.

Mūra ēkas Krišjāņa Barona ielā Nr. 37 ieejas mezgla koka durvis atbilst visam mākslas darbu kritērijam, kur izcelti, ne tika koksne, tā struktūra, metāla roktura vijums, piemērotība plecam, rokai un gurniem un slīpēta stikla burvība, kas saulaina laika nes varavīksnes sveicienu iekštelpām. Pus cirkulārie liekumi stiklu ierāmējuma un apakšējo pildiņu noformējumā.Tas pats skatāms no Ģertrūdes ielas pusēs tikai tur nav tik plašs stiklojums, kura vieta pildiņi un trūkst virsgaismas logs, atdodot vieta dekoratīvām vanagam.
Tāda tipa ieejas mezgla durvis ar paplašināto stiklojumu, bet vēl ar drošības rokturi, nāk pēc Rīgas drošības atgūšanas pēc 1905. gada revolūcijas haosa un iepriekšējo laiku nelabvēlīgo personu sirošanu, apliecinot stabilo pilsētas drošību un attīstību. Portāla arhitektonikā jūtami skandināvu motīvi, zobiņi, portāla dekoratīva dzega, sānu daļēji nošļaupti pilastri ar kapiteļiem kuru vainago slīpais Sv. Andreja krusts.

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.(2020. gads)

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.
Būvēts 1911. gadā, arhitekts Aleksandrs Vanags.
Ieejas mezgla portāla fragments, no Ģertrūdes ielas.
2020. gads.

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.(2020. gads)

Mūra īres un tirdzniecības nams Krišjāņa Barona ielā Nr. 37.
Būvēts 1911. gadā, arhitekts Aleksandrs Vanags.
1929. gads.

Piecu stāvu ar mansardu īres un tirdzniecības mūra nams, nacionāla romantisma stila, būvējis arhitekts Aleksandrs Vanags, pēc sava 06.09.1911. gadā apstiprināta projekta, būve pabeigta 12.11.1912. gadā, būvuzņēmējs Krišjānis Ķergalvis. Namā sešu un septiņu istabu dzīvokļi ar vannām. Ēku sarga ne tikai vanags portālā, bet arī divas pūces frontonos.
Ēka slavena ar to kā jau 1912. gadā šeit ierīkots kinematogrāfs, īpašnieks Roberts Rozentāls, 1915. gadā savu tipogrāfiju ierīkojis grāmatnieks Jānis Roze, kas darbojas vēl 1944. gadā.1920. gadā namīpašumu nopirka vēlākais apavu listes un koka tupeļu karalis Dāvids Ēriņš, kas ierīko noliktavu un firmas veikalu. 1932. gadā namīpašums pāriet Rihardam Ērglim, rakstniekam, būvinženierim, korporācijas Talavija dibinātājam, Krišjāņa Barona mazmeitas Birutas vīrs. Protams arī šeit dzīvoja un strādāja arhitekts Aleksandrs Vanags. Nams arīsaistīts ar Latvijas Valsts dibinātāju visu Saeimu deputātu Bruno Kalniņu, kas šetierīkojis SSS (Sisenišu, Strādnieku sargs un sports) štābu, pirms bija izbūvēts Arodbiedrību nams Bruņinieka ielā. Tē arī izvietojas Žurnāla “Lapsene” redakcija un ekspedīcija, izdevniecība “Daile un spēks”, kādu laiku atrādās M. Celms augstākā meiteņu skola un citas iestādes.

V. Eichenbaums

V. Eichenbaums
MMXX