KOKA ĒKAS GRĪZIŅKALNĀ

KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Jāņa Asara ielā Nr. 24.
Fragments, Šveices stila, ieejas mezgla sargātāji pūķi.
Būvēta 1903. gadā, arhitekts reinholds Šmēlings.
2011. gads.

Grīziņkalna apkaime ir UNESCO noteiktās Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās, un ne velti šeit atrodami desmitiem arhitektūras pieminekļu. Rīga ir bagāta ar koka arhitektūras mantojumu, bet katru dienu nodeg, tiek nojaukta vai sabrūk kāda koka ēka un šodien aktuāli ir vākt ziņas par šo mantojumu.
Koka ēku renovācijas centrs „KOKA RĪGA” darbinieki apsekojuši Grīziņkalna koka ēkas un konstatējuši, ka šodien apkaimē saglabājušās simtu septiņi koka nami.
Sadaļā „Koka ēkas Grīziņkalnā” tiek publicēti koka nami, kas fiksēti 2012./2014. gadu izpētes gaitā. Informācija - daļai ēkām jau sagatavotas arhitektoniskās pases, daļai namu līdz arhitektoniskai apstrādei publicētas saīsinātas ziņas.

Zvaigžņu ielā Nr. 19.
Tipiskais Grīziņkalna sākotnējas apbūves paraugs.
Būvēta 1877. gadā.
2012. gads.

V. EICHENBAUM’S
MMXV