Apstiprināts: 20.04.2018.

Nr. 0068.

ROKAS URBIS

vāciski: Handbohrmaschine; krieviski: Коловорот

Rokas urbis Rokas urbis Rokas urbis Rokas urbis

Gads: apmēram 1930. gads
Materiāls: Koks un dzelzs
Izmērs: 80 cm
Defekti: Neliels rūsas pārklājums
Atrašanas vieta: Ekspozīcijas 18. istaba
Dāvinātājs: Jānis Skanis

Rokas urbis Rokas urbis

Foto no LNB krājuma.
1930. gads.