Apstiprināts: 01.10.2017.

Nr. 0050.

PLAKANĀ RAŠVĪLE

vāciski: Der Holzfeile; krieviski: Рашпиль

Plakanā rašvīle Plakanā rašvīle

Gads: apmēram 1950. gads
Materiāls: Metāls un koks
Izmērs: 33 cm
Defekti: Neliela rūsa un krāsas traipi
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 17. istabā

Vīles spala iestiprināšana

Vīles spala iestiprināšana.
18. zīm. - Ieliek vīli spalā, turot vīli labā rokā, bet spalu kreisā rokā;
19. zīm. - Atlaiž kreiso roku un ar labo iedzen vīli spalā,
sitot at spalu pret kādu atbalsta vietu;
20. zīm. - Nedrīkst vīli spalā iedzīt tā kā parādīts zīmējumā,
jo vīle var izmaukties un ievainot roku.

Vīļu atjaunošana

Vīļu atjaunošana.

Netīrās vīles tīra ar dzels stiepļu sukām, vadot tās vīļes augšējā uzcirtuma virzienā, lai zobiņi nepaliktu neasai

Netīrās vīles tīra ar dzels stiepļu sukām,
vadot tās vīļes augšējā uzcirtuma virzienā, lai zobiņi nepaliktu neasai.

Lielas ieķepušas skaidas tīra ar mīkstāku metālu.

Lielas ieķepušas skaidas tīra ar mīkstāku metālu,
piem. misiņa plāksnīti.
Pirms tīrīšanās vīli ieteicams saslapināt ar petroleju.

Vīlējot kustības jāizdara tā, lai tās būtu dabiskas, nepiespiestas.

Vīlējot kustības jāizdara tā, lai tās būtu dabiskas, nepiespiestas.
Jāiegaumē,
ka vīle galvenokārt jābīda ar rokām, nevis ar visu ķermeni.

Vīles turēšana.

Vīles turēšana.
Spals jāaptver stingri, spala galam jāpiespiežas delnai,
bet īkšķim jāatrodas spala virspusē.
Labā roka vada un bīda vīli, bet kreisā roka līdzsvaro to.

Vīles turēšana.