Apstiprināts: 30.08.2017.

Nr. 0045.

CIRKULIS

vāciski: Zirkul; krieviski: Циркуль

Cirkulis Cirkulis Firma iespējams dibināta 1870-tajos gados

Firma iespējams dibināta 1870-tajos gados.

Gads: apmēram 1910. gads
Materiāls: Koks un metāls
Izmērs: 30 cm
Defekti: Dzelzs detaļas sarūsējušas
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 18. istabā
Dāvinātājs: Matīss Markovskis

Cirkulis Atzīmēšanas paņēmieni ar cirkuli

Atzīmēšanas paņēmieni ar cirkuli.

Sv. Jāņa ģildes Galdnieku amatu meistaru ģerbonis

Sv. Jāņa ģildes Galdnieku amatu meistaru ģerbonis.

Sv. Jāņa ģildes Būvgaldnieku amatu meistaru ģerbonis

Sv. Jāņa ģildes Būvgaldnieku amatu meistaru ģerbonis.

Sv. Jāņa ģildes Dzirnavnieku amatu meistaru ģerbonis

Sv. Jāņa ģildes Dzirnavnieku amatu meistaru ģerbonis.

Sv. Jāņa ģildes Mucenieku amatu meistaru ģerbonis

Sv. Jāņa ģildes Mucenieku amatu meistaru ģerbonis.

Cirkulis izmantots arī kā brīvmūrnieku simbols

Cirkulis izmantots arī kā brīvmūrnieku simbols.

Brīvmūrnieki ir viena no senākajām organizācijām mūsdienu pasaulē, kas kultivē un attīsta brālības, indivīda brīvības un cilvēciskas iecietības idejas. Brīvmūrnieku pamatsimboli ir Svētā Likumu grāmata (Bībele), taisnleņķis un cirkulis, raupjš un noslīpēts stūrains akmens. Šie simboli ir amatnieku būvniecības instrumenti un simbolizē ka mums katram ir jādzīvo taisna dzīve.

Lāčplēša iela 28, Rīgā. Mūrnieku meistara Pētera Radzinga savrūpnams

Lāčplēša iela 28, Rīgā.
Mūrnieku meistara Pētera Radzinga savrūpnams.

Cirkuli izmanto arī kā simbolu uz ēku sienām, kas piederējušas arhitektiem, namdariem un būvamatniekiem.