Apstiprināts: 11.04.2016.

Nr. 0025.

GLUDĒVELE

vāciski: Schlichthobel; krieviski: Шерхебель

Būvgaldnieka un galdnieku darbiem.
Virsmas nolīdzināšanai pēc zāģēšanas un ēvelēšanas ar skrubi.

Gads: apmēram 1910. gads
Materiāls: Metāls, koks
Izmērs: 25x15cm
Defekti: rūsas pārklājums uz asmeņi
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 18. istaba
Dāvinātājs: Jānis Skanis

Galdnieku amata meistaru ģerbonis.

Detaļu iespīlēššana ēvelsola:

a – horizontāla stāvoklī;
b – vertikāla stāvoklī, saspiežot ar priekššējo saspiedējskrūvi;
c – vertikāla stāvoklī, saspiežot ar aizmugures saspiedējkarbu;
d – horizontāla stāvoklī, saspiežot “uz kantes” ar priekššējo saspiedējskrūvi.


Galdnieka darba vieta:

a – kopskats;
b – dēļa nostiprināššana ar līmspīlēm;
c – dēļa atbalstīššana ēvelēššnai;
d – instrumentu izvietojums.


Gludēvele.
Virsmas nolīdzināššanai pēc zaģēššanas un ēvelēššanas ar skurbi.

Ēveles naža asmens.

Ēveles iestatīššana:

a – ēveles izjaukššana;
b, c – paņēmieni ēvelnaža padoššanai uz prieku;
d – ķīļa nostiprinaāšana;
e – ēvelnaža zoba pārbaude;
f - nepareizu ēvelnaža stāvokli izlabo ar vieglu amura uzsitienu;
g- pareizs ēvelnaža stāvoklis.


Bareljefs fasādē Rīgā,
Bruņinieka ielā Nr. 39.