Apstiprināts: 29.11.2013.

Nr. 0019.

GROPJĒVELE

vāciski: Kehlhobel; krieviski: Калевка

Būvgaldnieka un galdnieku darbiem.
Taisnleņķa gropes iestrādāšanai.

Gads: 1930. gads
Materiāls: Metāls, koks
Izmērs: 22x12 cm
Defekti:
- Rūsas pārklājums uz asmeņu;
- Nobrāztapamatne.
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 18. istaba
Dāvinātājs: Andris Tiļļa

Gropjēvele.
Taisnleņķa gropes iestrādāšanai būvdetaļas.

Ēveles iestatīšana:

a – ēveles izjaukšana;
b, c – paņēmieni ēveles padošanai uz priekšu;
d – ķīļa nostiprināšana;
e – ēveles zoba pārbaude;
f – nepareizu ēveles stāvokli izlabo ar vieglu āmura uzsitienu;
g – pareizs ēveles stāvoklis.


Sv. Jāņa ģildes Galdnieku amatu meistaru ģerbonis.