Apstiprināts: 23.11.2013.

Nr. 0018.

GLUDĒVELE, GĀRĒVELE

vāciski: Schlichthobel; krieviski: Фуганок

Būvgaldnieka un galdnieku darbiem.
Virsmas nolīdzināšanai pēc zāģēšanas un ēvelēšanas ar skrubi.

Gads: apmēram 1910. gads
Materiāls: Metāls, koks
Izmērs: 75x15 cm
Defekti:
- Rūsas pārklājums uz asmeņu;
- Krāsas pleķi un skrambas uz pamatnes.
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 18. istaba
Dāvinātājs: Māra Zālīte

Ēveles konstrukcija.

Gludēvele.

Virsmas nolīdzināšanai pēc zāģēšanas un ēvelēšanas ar skurbi.

Virsmas nolīdzināšanai pēc zāģēšanas un ēvelēšanas ar skurbi.

Ēvelēšanas paņēmieni:

a – ēvelēšana ar ēveli;
b – ēvelēšana ar garēveli;
c, d – gala ēvelēšana;
1 – klucītis ar slīpu galu, kas neļauj veidoties atšķēlumiem apstrādājamai detaļai;
2 – apstrādājama detaļa;
3 – ēvelsols.


Ēveles iestatīšana:

a – ēveles izjaukšana;
b, c – paņēmieni ēveles padošanai uz priekšu;
d – ķīļa nostiprināšana;
e – ēveles zoba pārbaude;
f – nepareizu ēveles stāvokli izlabo ar vieglu āmura uzsitienu;
g – pareizs ēveles stāvoklis.


Galdnieku darbnīcā,
amatnieks ar gludēveli.

Parketa līcējs ar gludēveli.

Sv. Jāņa ģildes Galdnieku amatu meistaru ģerbonis.