Apstiprināts: 23.11.2013.

Nr. 0017.

TAISNAS LĪNIJAS ATZĪMĒŠANAS AUKLA

vāciski: de Rechte Lijnen tekening Touw;
krieviski: Верёвка для проведения прямой линии

Būvgaldnieka un galdnieku darbiem.
Taisnas līnijas atzīmēšanai uz koka.

Gads: 1925. gads
Materiāls: Koks, lins
Izmērs: 10x20 cm
Defekti:
- Nodilusi koka sadaļa, apkuru ir aptīta aukla;
- Vairākkārtējas lietošanas dēļ ar ogli ir nokrāsojusies aukla un rokturis.
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 18. istaba
Dāvinātājs: Māra Zālīte