Nr. 0009.

CIRKULIS ar FIKSATORU

vāciski: Alte Zirkel; krieviski: Циркуль

Arhitektu, būvgaldnieka, galdnieku, dzirnavnieka un mucinieka darbiem.
Riņķa līnijas uzvilkšanai uz kokmateriāliem, dalījumu aizzīmēšanai.

Gads: apmēram 1910. gads
Materiāls: Metāls
Izmērs: 26,5X11 cm
Defekti: cirkuļa virsma ir pārklāta ar rūsu
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 18. istaba
Dāvinātājs: V. Eihenbaums

Atzīmēšanas paņēmieni ar cirkuli.

Sv. Jāņa ģildes Galdnieku amatu meistaru ģerbonis.

Sv. Jāņa ģildes Būvgaldnieku amatu meistaru ģerbonis.

Sv. Jāņa ģildes Dzirnavnieku amatu meistaru ģerbonis.

Sv. Jāņa ģildes Mucenieku amatu meistaru ģerbonis.

Cirkuli izmantots arī kā brīvmūrnieku simbols.

Brīvmūrnieki ir viena no senākajām organizācijām mūsdienu pasaulē, kas kultivē un attīsta brālības, indivīda brīvības un cilvēciskas iecietības idejas.
Brīvmūrnieku pamatsimboli ir Svētā Likumu grāmata (Bībele), taisnleņķis un cirkulis, raupjš un noslīpēts stūrains akmens. Ārzemēs tiek lietoti arī citi — piemēram, trīsstūrī atveidotā Dieva acs. Šie simboli — taisnleņķis un cirkulis, arī svērtenis (šņorīte ar akmeni galā) — ir amatnieku būvniecības instrumenti. Tie simbolizē, ka mums katram ir jādzīvo taisna dzīve.

Simboliski cirkulis izmantots arī kā darbarīku attēlojums uz ēkām, kas piederējuši arhitektiem, būvgaldniekiem un būvamatniekiem.