Nr. 0005.

SVĪTRVILCIS, SVĪTRENE

vāciski: Streichmaβ; krieviski: Ресумус

Būvgaldnieka un galdnieku darbiem.
Paralēlu līniju novilkšanai platumam.

Gads: 1935. gads
Materiāls: Koks
Izmērs: 10x24 cm
Defekti: -
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 18. istaba
Dāvinātājs: Jānis Skanis

Mālu aizzīmēšanai ar svītreni.

Parketa licejs ar svītreni.