Nr. 0004.

KOKA ĀMURS

vāciski: Knüpfel; krieviski: Деревянный молоток

Būvgaldnieka un galdnieku darbiem.
Caurumu kalšanas un citiem koka darbiem.

Gads: 1925. gads
Materiāls: Koks
Izmērs: 13x35 cm
Defekti:
- Nolietojusies un noskrambājusies āmura galva;
- Uz āmura galvas koks ir iekrāsojies ar sarkanu krāsu.
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 18. istaba
Dāvinātājs: Jānis Skanis

Ēveles iestādīšanai.

Caurumu kalšanai.