Nr. 0003.

ROKAS CIRVJA ASMENS

vāciski: Bijl; krieviski: Топор

Būvgaldnieka un galdnieku darbiem.
Derīgs koku aizciršanai.

Gads: 1910. gads
Materiāls: Metāls
Izmērs: 14x12,5 cm
Defekti:
- Rūsas pārklājums pārņēmis visu asmeni;
- Trūkst koka roktura.
Atrašanas vieta: ekspozīcijas 18. istaba
Dāvinātājs: Māra Zālīte

Būvgaldnieku cirvis.

A – taisnais skaldāma cirvja kāts;
B – divu likumu aizcērtama un zaru kāts Kāta daļas:
a – sekste;
b – kāta vidus;
c – rokturis;
d – paresninājums;
D – plankiņa ar uzzīmētam cirvja kāta arējam kontūram;
E – namdara cirvis;
F – spraugu veidi kāta gala ķīļu iedzišanai.


Cirvja asmens attiecība pret kata asi:

a – taisna leņķī, derīgs skaldīšanai;
b – asa leņķī (knūpus), derīgs zaru atdalīšanai no stumbra;
c – plata leņķī (atkarē), derīgs koku aizciršanai meža.