KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRA „KOKA RĪGA”
KRĀJUMS

Apstiprināts: 06.11.2020.

Dokuments Nr. 0006.

Dokuments Nr. 0006.

Latvijas amatniecības kameras Amatnieka karte Nr.892.
Izsniegta Fricim Krūmiņam, dzimušam 11.08.1893.
Galdnieka amatā.
24.01.1939. gadā
Dāvinātājs: Olimpija Krūmiņa

Dokuments Nr. 0006. Dokuments Nr. 0006. Dokuments Nr. 0006. „Valdības Vēstnesis” #252. (05.11.1938.)

„Valdības Vēstnesis” #252. (05.11.1938.)

„Valdības Vēstnesis” #252. (05.11.1938.)

„Rīgas Vēstnesis” #18. (04.05.1939.)

V. Eichenbaums MMXX

V. Eichenbaums
MMXX