RĪGAS PILSĒTAS APKAIMES

IEPAZĪSTI PILSĒTU UN TĀS APKĀRTNI
RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA
KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”

2006. gadā Rīga definētas 58 apkaimes, katra ar savu centru savu unikālo ainavisko un arhitektonisko veidolu, šīs reformas iemesls ir iespēja izpētīt katras šīs apkaimes, katra mazā reģiona specifiku — kādi ir iedzīvotāji, kāda ir infrastruktūra, kādas vajadzības tālākai dzīves vides pilnveidošanai. Apkaimes nav plānotas, kā administratīvas vienības, bet kā iespēja sociālās infrastruktūras sakārtošanai, operatīvākai informācijas apmaiņai ar iedzīvotājiem.
Apkaimju sistēma pirmsākumi meklējami 1933. gadā, kad Rīgas Dome pieņēma lēmumu par 40 statistiskiem rajoniem, kas apmērām atbilst mūsdienu apkaimju robežām.
Portāla atspoguļota, koka arhitektūras vēsturiskā un mūsdienu situācija pagaidām divās apkaimes Grīziņkalna un Avoti par kuram savākta vispilnīgākā informācija, ar brīvprātīgo atbalstu tiek gatavota informācija par Āgenskalna un Brasas apkaimēm, diemžēl neizdevās sadarboties ar Sarkandaugavas apkaimes entuziastiem.
Portāls NGKM aicina arī citu apkaimju patriotiem veidot koka arhitektūras katalogu.

V. EICHENBAUM’S
MMXIV – MMXV