IEPAZĪSTI LATVIJU
NOTIKUŠO NEVAR PASLUDINĀT PAR NENOTIKUŠO

Mani raksti

MANI RAKSTI

Mani raksti

Sadaļas izveidošanu veicināja, neparasts fakts, pazīstama dāma Feisbuka raksta par savu ceļojumu uz Ogres pilsētu, ievietojot vietēja muzeja ekspozīcijas anotāciju par Ogres aptieku, izlasot to saprātu, neskatoties uz to, kā veltīju muzeja darbam vairākus rakstus un izdevumus, tas viss par velti, cilvēka, it sevišķi neprofesionālo darbinieku atmiņa ir īsa.
Līdz ar to nolēmu publicēt savus vecus darbus par vēsturi, notikumiem, it sevišķi, tāpēc kā tie tikušu, bieži vien pa dažādiem izdevumiem, kas nav sameklējami interneta.
Sadaļa tiek veidota hronoloģiski.

V. Eichenbaum’s MMXX

V. Eichenbaum’s
MMXX