MANTOJUMS

IEPAZĪSTI PILSĒTU UN TĀS APKĀRTNI
KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”

Mantojums

Rīgas arhitektūras mantojums, atšķiras no Eiropas un daudzu citu valstu mantojuma, jo Rīgai pieder bagātīgais koka arhitektūras klāsts, kas iznicināts citās valstis, kara un nepārdomātas pilsētu attīstības dēļ.
Rīga arī kļuvusi par sociālisma industrijas, daudzo mūsdienu arhitektu ideju realizācijas upuri, tiek iznicināti kvartāli, veseli rajoni, vietāsniedzot sakropļotus mikrorajonus.
Apbūvējot, mēs sekojam atombumbas viļņa virzienam - pilnīgi iznīcinām veselus kvartālus nākotnes pils vīzijām, kas nepamatoti sadārdzina ekspluatāciju un funkcionāli nedarbojas maksimālā efekta sasniegšanai.

Mūkusalas ielā Nr. 17., Gr. 50/16. 2016. gads.

Mūkusalas ielā Nr. 17., Gr. 50/16.
2016. gads.

Divu stāvu koka ēka Mūkusalas ielā Nr.17, Gr.50/16., būvēta 1911. gadā, pēc arhitekta Jāņa Alkšņa projekta, turas vēl pēc mūsdienu industrijas “haizivju” uzbrukumiem, labajā pusē logu aiļu mūsdienu sintētisko invāziju, nacionālā romantisma vaibsti saskatāmi vēl šodien.

Mantojums

Mantojuma sadaļā paredzēts atspoguļot ēkas ko esam mantojuši, to vērtību, arhitektūru un detaļas, kas neskatoties uz logu un durvju firmu invāziju, tomēr turas pretim.

Mantojums. V. EICHENBAUM’S MMXVI

V. EICHENBAUM’S
MMXVI