KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Apstiprināts: 04.10.2016.

Nr. 0027.

MŪKUSALAS IELĀ Nr. 17., Gr. 50/16.
TORŅAKALNS

Nr. 0027. - Mūkusalas ielā Nr. 17, Gr. 50/16. Torņakalns. Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados. Arhitekts Jānis Alksnis. 2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados.
Arhitekts Jānis Alksnis.
2016. gads.

Īres un tirdzniecības namu Mūkusalasielā Nr.17, Gr.50/16, būvējis dārznieks Jānis Tuppe, pēc tehniķa [arhitekta] Īvāna [Jāņa] Alkšņa 29.04.1911. gadā apstiprināta projekta, ēkas būvniecība pabeigta 13.02.1912. gadā. Ēka nacionālā romantisma stila, ar ziemeļu, tuvāk, norvēģu arhitektūras vaibstiem.
Otrā stāvā redzami divi masīvi erkeri, kas veido atsevišķas arhitektoniskas kompozīcijas un balstās uz masīvām kokā grieztām konsolēm, bet kopumā saplūstot ar ēkas galveno frontonu.Erkera noslēguma masīvs - frontons veidots no profilētiem dēļiem, ko balsta konsoles un dēļu raksts veidots skandināvu rūnās. Vidū bēniņu logu ailes ar dekoratīvām apmalēm.
Ēkas galvenais frontons atrodas starp erkeriem. Masīvs, dzega balstās uz četrām konsolēm, izrotāta ar vertikāliem dēļiem ar apļiem galos. Frontona dzega apšūta ar dēļiem, kas rotāta ar skandināvu rūnasrakstiem.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados. Arhitekts Jānis Alksnis. Erkers.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados.
Arhitekts Jānis Alksnis.
Erkers.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados. Arhitekts Jānis Alksnis. Frontons. 2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados.
Arhitekts Jānis Alksnis.
Frontons.
2016. gads.

V. EICHENBAUM’S MMXVI

V. EICHENBAUM’S
MMXVI