KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Apstiprināts: 06.10.2016.

Nr. 0027.

MŪKUSALAS IELĀ Nr. 17., Gr. 50/16.
TORŅAKALNS

Nr. 0027. - Mūkusalas ielā Nr. 17, Gr. 50/16. Torņakalns. Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados. Arhitekts Jānis Alksnis. 2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados.
Arhitekts Jānis Alksnis.
2016. gads.

Īres un tirdzniecības namu Mūkusalasielā Nr.17, Gr.50/16, būvējis dārznieks Jānis Tuppe, pēc tehniķa [arhitekta] Īvāna [Jāņa] Alkšņa 29.04.1911. gadā apstiprināta projekta, ēkas būvniecība pabeigta 13.02.1912. gadā. Ēka nacionālā romantisma stila, ar ziemeļu, tuvāk, norvēģu arhitektūras vaibstiem.
Ēkas galvenais frontons atrodas starp erkeriem. Masīvs, dzega balstās uz četrām konsolēm, izrotāta ar vertikāliem dēļiem ar apļiem galos. Frontona dzega apšūta ar dēļiem, kas rotāta ar skandināvu rūnasrakstiem.
Ēkai ir trīs starp-stāvu dzegas un ļoti dziļa jumta dzega, kas balstās uz konsolēm, līdzīgi kā frontonā.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados. Arhitekts Jānis Alksnis. Erkers.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados.
Arhitekts Jānis Alksnis.
Erkers.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados. Arhitekts Jānis Alksnis. Frontons. 2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados.
Arhitekts Jānis Alksnis.
Frontons.
2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados. Arhitekts Jānis Alksnis. Jumta dzegas konsole. 2016. gads.

Ēka Mūksalas ielā Nr.17, būvēta 1911/1912. gados.
Arhitekts Jānis Alksnis.
Jumta dzegas konsole.
2016. gads.

V. EICHENBAUM’S MMXVI

V. EICHENBAUM’S
MMXVI