KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Apstiprināts: 04.02.2016.

Nr. 0024.

LAUKU IELĀ Nr. 8., Gr. 36/96.
GRĪZIŅKALNS

Ēka Lauku ielā Nr. 8, būvēta 1897. gadā,
arhitekts Konstantīns Pēkšēns.
2012. gads.

Lauku ielā Nr. 8, Gr. 36/96, divu stāvu koka īres namu būvējis Puzes pagasta zemnieks Matīss Fridrihs Cveikuls pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna 1897. gada 27. maijā apstiprināta projekta, būve pabeigta 1897. gada 5. septembrī. Strādnieku vien istabu kazarmas tipa ēka ar galerijas neapsildāmo koridoru un tualetēm trepju telpā.
Ēka celta raksturīga strādnieku rajonu apbūvei klasicisma stila, saglabājušas otrā stāva plato dēļu oriģinālais apšuvums un stūru nosedzošas gropētie pilastri, saglabājas arī apšuvums frontonā, kas izvietots ēkas centrā un bēniņu izgaismošanas loga aile ar oriģinālam profilēta koka apmalēm, kā arī oriģinālas starp stāvu un augšējas dzegas no profilētam masīvam līstēm. Pamanāmi ari dažas pamata logu aiļu apmaļu dēļi, bet vairumam tie ir nomainīti, mainīti arī slēģi.

Ēka Lauku ielā Nr. 8, būvēta 1897. gadā,
arhitekts Konstantīns Pēkšēns.
Ielas iedzīvotāju ilgstošas cīņas ar Rīgas valdi liecinieks.
2012. gads.

Gruntsgabala īpatnība, dziļas ar lauku akmeņiem aplikts, padziļinājums ēkas priekša, tas saistīts ar vēsturisko ielas iedzīvotāju cīņu ar Rīgas valdi. Šīs padziļinājums, nejaušam garam ieejošām, neapzināti uzdod jautājumu uz kuras faktiski viņam nav loģiskās atbildes. Bet faktiski šī situācija izveidojusies 1908. gadā kād Rīgas pilsētas valde nodomājusi regulēt lauku iela, kuras pāru numura puse atrādās daudz zemākā vietā par pretējo pusi un paceļot ielas līmeni par piecām pēdām, ēku pirmais stāvs pārvētās par puspagrabu, kas pasliktināja nama vērtību. Ielas iedzīvotāji, kopā 16 grunts īpašnieki, iesniedza protestu Rīgas pilsētai valdei un miertiesai pieprasot par katru namīpašumu 5000, - rubļu kompensāciju namu aizsardzības grāvju izveidošanas darbiem. Tiesas process gāja piecus gadus, kad beidzot Rīgas valde nolēma, jo palielinājās tiesas procesa izmaksas, atpirkties no iedzīvotājiem samaksājot kompensāciju 50 % no pieprasītas summas, kas tika arī realizēts 1912. gadā.

V. EICHENBAUM’S
MMXVI