KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

KRĀSOTĀJU IELĀ Nr. 29., Gr. 34/156.
GRĪZIŅKALNS

Divu stāvu koka īres namu, klasiskā stila,
būvējis Vācijas pavalstnieks Rūdolfs Eižens Mīllers [Mueller],
pēc arhitekta Apoloniusa Edelsona
04.11.1894. gadā apstiprināta projekta.
2011. gads.