KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS „KOKA RĪGA”
KOKA ARHITEKTŪRAS MANTOJUMS

Apstiprināts: 21.01.2016.

Nr. 0002.

ARTILĒRIJAS IELĀ Nr. 41., Gr. 34/35.
GRĪZIŅKALNS

Divu stāvu koka īres māju būvējis litogrāfs Georgs Veiherts,
pēc arhitekta Oskara Bāra 24.10.1900. gadā apstiprināta projekta.
Ēka galerijas tipa strādnieku kazarmas,
divdesmit četri vien istabu dzīvokļi, tanī skaita puspagrabā.
Būvdarbi pabeigti 02.10.1901.

Renovēta fasāde.
2016. gads.

Klasiskā stila veidota fasāde zaudējusi savu apšuvumu un pāršūta padomju laikā ar šauriem vagonu dēļiem, dēļu platumapāraugi saglabājušies uz uguns mūra, kā arī starpstāvu un augšēja dzega, likvidēti lugu aiļu oriģinālie apmales dēļi, sandriķi, nomainīti logu rāmji.
Frontonā saskatāma oriģinālie dēļi, dzega, logu aiļu apmales dēļi bēniņu logā.

Uguns mūrī redzamie dēļu platuma pāraugi,
kā arī starp stāvu un augšēja dzega.

Renovēta fasāde.
Fragments.
2016. gads.

Renovēta fasāde.
Fragments.
2016. gads.

Renovēta fasāde.
Fragments.
2016. gads.

Artilērijas ielā Nr. 41.
Fasādes projekts,
arhitekts Oskars Bārs.
1900. gads.
LVVA krājums.

Artilērijas ielā Nr. 41.
Fasādes skāts.
Trūkst pirmā stāva apakšs logu vairoģi.
Ap 1925. gadu.
Dr. Aivara Privkas arhīvs.

V. EICHENBAUM’S
MMXV-MMXVI