KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRA „KOKA RĪGA”
KRĀJUMS

Apstiprināts: 14.02.2017.

Dokuments Nr. 0005.

Latvijas Amatniecības Kameras Amata zeļļa diploms Nr.859.
Izsniegta Fricim Krūmiņam, dzimušam 11.08.1893.
Galdnieka amatā.
02.10.1938. gadā
Dāvinātājs: V. Eichenbaums

“Valdības Vēstnesis” #252.
05.11.1938.

“Valdības Vēstnesis” #194.
28.08.1936.

“Kurzemes Vārds” #161.
22.07.1937.

“Valdības Vēstnesis” #155.
15.07.1937.

V. Eichenbaum's MMXVI

V. Eichenbaum’s
MMXVII