KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRA „KOKA RĪGA”
KRĀJUMS

Apstiprināts: 16.11.2015.

Dokuments Nr. 0001.

Latvijas amatniecības kameras Amatnieka karte Nr. 5951.
Izsniegta Jēkabam Kamparam, dzimušam 08.03.1883.
namdara amatā 22.05.1939. gadā.
Dāvinātājs: V. Eichenbaum’s.

„Valdības Vēstnesis” #252. 05.11.1938.

„Rīgas Vēstnesis” #18. 04.05.1939.

V. Eichenbaum’s
MMXV